Edictes

Exercici: 2018 Bop: 205-0 Edicte: 8973 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2018 Bop: 205-0 Edicte: 8972 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2018 Bop: 186-0 Edicte: 8195 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2018
Exercici: 2018 Bop: 173-0 Edicte: 7747 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte de delegació de funcions
Exercici: 2018 Bop: 154-0 Edicte: 7126 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'informació pública del compte general de la corporació de 2017
Exercici: 2018 Bop: 144-0 Edicte: 6588 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci referent a un acord del Ple
Exercici: 2018 Bop: 133-0 Edicte: 6077 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'esmena de l'acord plenari d'aprovació de la modificació 1/2018 de la plantilla orgànica de personal
Exercici: 2018 Bop: 130-0 Edicte: 6013 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament urbanístic del municipi
Exercici: 2018 Bop: 119-0 Edicte: 5422 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 110-0 Edicte: 4902 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 110-0 Edicte: 4892 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de la plantilla orgànica de personal i la relació de llocs de treball 1/2018
Exercici: 2018 Bop: 102-0 Edicte: 4534 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 1/2018
Exercici: 2018 Bop: 86-0 Edicte: 3744 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 83-0 Edicte: 3645 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2018
Exercici: 2018 Bop: 81-0 Edicte: 3516 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació de la convocatòria del concurs oposició per establir una borsa de treball de la categoria d'administratius
Exercici: 2018 Bop: 35-0 Edicte: 1293 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 6/2017
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 10962 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 241-0 Edicte: 10646 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 203-0 Edicte: 8702 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2017 Bop: 203-0 Edicte: 8701 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació d'un padró fiscal