Edictes

Exercici: 2020 Bop: 4-0 Edicte: 10516 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial pressupost municipal 2020
Exercici: 2020 Bop: 4-0 Edicte: 10515 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial relació de llocs de treball 2020
Exercici: 2020 Bop: 4-0 Edicte: 10514 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA - Aprovació inicial modificació de crèdits 7/2019
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10369 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació 2 del Reglament del règim intern del Servei públic llar d'infants "Passet a Passet"
Exercici: 2019 Bop: 240-0 Edicte: 9865 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació de modificació de la plantilla orgànica de personal
Exercici: 2019 Bop: 238-0 Edicte: 9760 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de la relació de llocs de treball 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 234-0 Edicte: 9581 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 234-0 Edicte: 9576 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació definitiva d'ordenança fiscal
Exercici: 2019 Bop: 220-0 Edicte: 8928 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 5/2019
Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8322 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8308 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2019 Bop: 191-0 Edicte: 7661 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'informació pública de l'expedient de modificació de la plantilla orgànica de personal 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 177-0 Edicte: 7204 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'aprovació provisional de la imposició i ordenació de les contribucions especials per finançar unes obres
Exercici: 2019 Bop: 171-0 Edicte: 6939 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de casal
Exercici: 2019 Bop: 170-0 Edicte: 6929 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa de cementiri municipal
Exercici: 2019 Bop: 169-0 Edicte: 6917 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'informació pública de l'expedient de modificació de crèdits 6/2019
Exercici: 2019 Bop: 162-0 Edicte: 6781 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació d'un acord del Ple
Exercici: 2019 Bop: 161-0 Edicte: 6754 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 160-0 Edicte: 6704 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'informació pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 157-0 Edicte: 6620 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci de correcció d'errades