Edictes

Exercici: 2019 Bop: 139-0 Edicte: 5717 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 139-0 Edicte: 5716 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 139-0 Edicte: 5715 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci de delegacions del Ple a l'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 134-0 Edicte: 5412 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'informació pública de la modificació 2 del Reglament de règim intern del Servei públic llar d'infants municipal
Exercici: 2019 Bop: 133-0 Edicte: 5385 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci de delegació d'atribucions genèriques de direcció i gestió
Exercici: 2019 Bop: 132-0 Edicte: 5348 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci de nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 129-0 Edicte: 5197 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'exposició pública de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 17
Exercici: 2019 Bop: 117-0 Edicte: 4815 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'informació pública per a la desafectació d'un bé destinat a serveis públics
Exercici: 2019 Bop: 114-0 Edicte: 4722 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 108-0 Edicte: 4600 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 102-0 Edicte: 4142 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 73-0 Edicte: 2756 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 63-0 Edicte: 2264 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 62-0 Edicte: 2237 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'informació pública de l'expedient de modificació 1 de les bases d'execució del pressupost municipal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 60-0 Edicte: 2141 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 32-0 Edicte: 984 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci de nomenament d'una funcionària de carrera
Exercici: 2019 Bop: 30-0 Edicte: 882 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Edicte d'informació pública d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 22-0 Edicte: 534 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'informació pública d'una modificació de les normes subsidiàries del planejament i suspensió de llicències
Exercici: 2018 Bop: 246-0 Edicte: 11000 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació definitiva del pressupost municipal i la plantilla orgànica de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 246-0 Edicte: 10998 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 5/2018