Sistemes i Tecnologies de la Informació de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona, dins la convocatòria de subvencions als ajuntaments de les comarques gironines de fins a 30.000 habitants per finançar projectes i facilitar-los l’accés a les noves tecnologies per a l’any 2017, ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera una subvenció per import de 826,71€ destinada a finançar despesa en matèria de noves tecnologies.