NOU HORARI D’ATENCIÓ TELEFÒNICA I PRESENCIAL DE L’AJUNTAMENT DE L’ARMENTERA (a partir de 28 de febrer 2022)