MESURES PREVENTIVES A L’AJUNTAMENT DE L’ARMENTERA DAVANT L’EPISODI DEL CORONAVIRUS SARS-COV-2

Per veure les mesures preventives de l’Ajuntament de l’Armentera davant l’episodi del coronavirus SARS-COV-2 feu clic aquí.