Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera una subvenció total de 34.147,00€, destinada una part a Despeses corrents obligatòries o inversions (29.025,00€) i l’altra a Despeses culturals (5.122,00€), inclosa dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2017.