ENTREGA DEL DIPLOMA A L’ASSOCIACIO AMICS DEL PLAYBACK DE L’ARMENTERA