Diverses actuacions al municipi

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera una subvenció exlosa de concurrència pública per import de 29.989,00€ destinada a:

  1. Millora de clavegueram al Carrer Ginjoler
  2. Instal·lació cortinatge escenari Sala Nova i pintar un tram de paret
  3. Senyalització de diferents carrers del municipi
  4. Instal·lació de diferents imbornals
  5. Instal·lació d’equipaments per un parc de salut
  6. Adequació del Parc davant de la Llar d’Infants
  7. Adequació Casetes Camp de Futbol
  8. Adequació d’una vorera a la Ronda d’Orient i a la Ctra. de L’Escala
  9. Instal·lació de Joc infantil