DEIXALLERIA L’ARMENTERA NORMATIVA COVID19

Per tal de poder accedir a la deixalleria heu de seguir les normes especificades, podeu trobar-les fent clic aquí.