DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 2022 DIA INTERNACIONAL DE LES DONES