Codis DIR3 per a emetre factures electròniques:

LO1170118, 1701180001, P1701100H
L’adreça de la bústia de lliurament és:
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=1075