BAN

Podeu obrir aquest BAN.

Document de la modificació puntua de les normes subsidiàries de planejament.

S’obre un procés participatiu sobre la regulació dels criteris estètics a establir per a les edificacions urbanes de L’Armentera.

El proper dia 23/07/2019 a les 19:00h a la Sala de Plens de l’Ajuntament, hi haurà una reunió informativa pública de presentació del projecte de modificació.

Fins el dia 31 d’agost es recolliran suggeriments, al·legacions o propostes alternatives.