Adhesió al manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus

Decret de l’Alcaldia d’adhesió al manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus.