Actuacions en camins rurals i matèria forestal

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera una subvenció per import de 900,00€ destinada a la Línia 1 de suport als ajuntaments per actuacions en camins rurals i la prevenció d’incendis forestals, convocatòria any 2017.