Promocions variables

29 novembre 2017
La Diputació de Girona, dins la convocatòria de les subvencions als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Giron
20 octubre 2017
La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de L'Armentera una subvenció exlosa de concurrència pública per import de 29.989,00
20 setembre 2017
La Diputació de Girona, dins la convocatòria de subvencions als ajuntaments de les comarques gironines de fins a 30.000 habitants per fina
18 agost 2017
condol
El poble de L'Armentera vol mostrar la seva repulsa més contundent per l'atropellament massiu produït ahir dijous 17 d'agost a la tarda a
27 gener 2016
A l'apartat de Coneix / Història/ Recull documental (922 - 1800) hi trobareu el treball realitzat per Bel Sabadí i Antoni Cobos
23 octubre 2017
La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de L'Armentera una subvenció total de 34.147,00€, destinada una part a Despeses corren
20 octubre 2017
La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de L'Armentera una subvenció per import de 900,00€ destinada a la Línia 1 de suport a
19 setembre 2017
La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de L'Armentera una subvenció per import de 8.000,00€ destinada a la Millora dels vesti
18 abril 2017
baners_prevencio_incendis_170x115
El CILMA, amb el suport tècnic de la Diputació de Girona, ha elaborat dos vídeos explicatius de les mesures de prevenció d’incendis i
20 abril 2015
ACTIVACIÓ OFICINA VIRTUAL Us comuniquem, que recentment hem activat la nostra oficina virtual online; La principal final