Subvencions rebudes 2022

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera una subvenció total de 60.089,66 €, la qual està repartida de la forma següent:

  • 7.236,75 € per a despeses culturals, expedient Cooperació Cultural 2022/2605
  • 944,66 € per a despeses de noves tecnologies, expedient Noves Tecnologies 2022/551
  • 900,00 € per a despeses de camins, expedient Camins 2022/587
  • 35.000,00 € per a despeses d’inversió, destinada a l’obra Plaça Catalunya, expedient Inversions 2022/587
  • 6.008,25 € per a despeses corrents, destinades a enllumenat públic, expedient Despeses Corrents 2022/587
  • 10.000,00 € per a despeses de Secretaria / Intervenció, expedient Secretaria / Intervenció 2022/587

Campanya "Del Pla a l'acció" 2022-2023. Línia 1, servei de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals i/o adquisició de programes informàtics per a la comptabilitat i gestió de dades.

La Diputació de Girona, dins la convocatòria de la campanya “Del Pla a l’acció” 2022-2023, ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera una subvenció de 828,00 €, destinats al Servei de Comptabilitat energètica de L’Armentera.

Campanya "Del Pla a l'acció" 2022-2023. Línia 3, Actuacions per millorar l'eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

La Diputació de Girona, dins la convocatòria de la campanya “Del Pla a l’acció” 2022-2023, ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera una subvenció de 9.000,00 €, destinats l’obra enllumenat públic led SAU2.

Campanya "Del Pla a l'acció" 2022-2023. Línia 7, Punts d'informació energètica municpals adreçats a la ciutadania.

La Diputació de Girona, dins la convocatòria de la campanya “Del Pla a l’acció” 2022-2023, ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera una subvenció de 967,50 €, destinats al Servei d’informació energètica municipal adreçat a la ciutadania.

Servei d'Arxius i Gestió de Documents

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera una subvenció de 1.910,45 € per al projecte de digitalització dels llibres d’actes de Junta de Govern Local, Ple i Decrets de l’Alcaldia, dins la convocatòria de subvencions per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines 2022.