Subvencions rebudes 2022

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera una subvenció total de 60.089,66 €, la qual està repartida de la forma següent:

  • 7.236,75 € per a despeses culturals, expedient Cooperació Cultural 2022/2605
  • 944,66 € per a despeses de noves tecnologies, expedient Noves Tecnologies 2022/551
  • 900,00 € per a despeses de camins, expedient Camins 2022/587
  • 35.000,00 € per a despeses d’inversió, destinada a l’obra Plaça Catalunya, expedient Inversions 2022/587
  • 6.008,25 € per a despeses corrents, destinades a enllumenat públic, expedient Despeses Corrents 2022/587
  • 10.000,00 € per a despeses de Secretaria / Intervenció, expedient Secretaria / Intervenció 2022/587