Subvencions rebudes 2020

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera una subvenció total de 50.062,62 €, la qual està repartida de la forma següent:

  • 9.208,25 € per a despeses corrents obligatòries, destinades a l’enllumenat públic i clavegueram.
  • 31.800,00 € per a despeses d’inversió, destinada a l’adquisició de sòl a la Plaça Catalunya, estabilització i millora de camins, i equips informàtics.
  • 900,00 € per a despeses de camins, destinada en actuacions en camins.
  • 7.236,75 € per a despeses culturals, expedient Cooperació Cultural 2020/3234.
  • 915,62 € per a despeses de noves tecnologies, expedient Noves Tecnologies 2020/4953.

 

En data 7 de setembre de 2021, la Diputació de Girona ha autoritzat un canvi de destí de la subvenció de l’Ajuntament de L’Armentera dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2020 – Assistència i Cooperació als Municipis – restant les despeses d’inversió de la següent forma:

  • 31.800,00 € per a despeses d’inversió, destinada a Parc urbà skate street workout (12.000,00 €), estabilització i millora de camins (6.800,00 €) i obra reforma poliesportiu a aparcament (13.000,00€).

Campanya "Del Pla a l'acció" 2020-21. Línia 1, servei de comptabilitat i gestió energètica

La Diputació de Girona, dins la convocatòria de la campanya “Del Pla a l’acció”, 2020-21, ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera una subvenció de 787,50 €, destinats al Servei de comptabilitat i gestió energètica.

Campanya "Del Pla a l'acció" 2020-21. Línia 5, instal·lació fotovoltaica per autoconsum

La Diputació de Girona, dins la convocatòria de la campanya “Del Pla a l’acció”, 2020-21, ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera una subvenció de 9.000,00 €, destinats a la instal·lació de fotovoltaica per autoconsum.

Fotografia de les plaquest fotovoltaiques instal·lades:

Instal·lació plaques fotovoltaiques

Programa A. Suport als municipis per a la promoció i el foment de l'activitat fisicoesportiva i l'esport

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera dues subvencions dins el Programa de suport als municipis per a la promoció i foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport:

  • 1.340,00 € Programa A1 de suport als programes municipals de promoció de l’activitat fisicoesportiva.
  • 3.061,22 € Programa A3 de suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals, destinats a l’adequació de la gespa del camp de futbol.

Subvenció per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines 2020

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera una subvenció de 1.628,11 €, destinats a la segona fase de l’organització de la documentació municipal.

Subvenció per finançar actuacions en noves tecnologies arran de la situació de la Covid-19, any 2020

La Diputació de Girona ha aprovat la convocatòria de subvencions a Ajuntaments, Entitats Municipals Descentralitzades, i Consells Comarcals per finançar actuacions en noves tecnologies arran de la situació de la Covid-19, any 2020.
L’Ajuntament de L’Armentera s’hi ha volgut acollir adquirint 3 ordinadors portàtils i 1 lector de targes per poder facilitar el teletreball al personal municipal. D’acord amb el tram de població, l’import de la subvenció és de 1.250,00€