Subvencions rebudes 2019

Programa A de la Diputació de Girona de suport als municipis per la promoció i foment de l'activitat fisicoesportiva i l'esport

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera dues subvencions dins el Programa A de suport als municipis per la promoció i foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport:

1) Subvenció per import de 1.000,00 €, inclosa dins el Subprograma A1 de suport als programes municipals de promoció de l’activitat fisicoesportiva, destinada al programa anual de promoció de l’activitat fisicoesportiva.

2) Subvenció per import de 8.000,00 €, inclosa dins el Subprograma A3 de suport a les actuacions d’acondicionament i millora en equipaments esportius municipals, destinada a la millora de l’enllumenat del camp de futbol municipal.

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera una subvenció total de 50.060,62 €, la qual està repartida de la forma següent:

– 10.008,25 € per a despeses corrents obligatòries, destinada a l’arranjament en via pública i enllumenat públic.
– 31.000,00 € per a despeses d’inversió, destinada a l’adquisició de sòl a la Plaça Catalunya i a la millora del carrer Vicenç Albert Ballester.
– 8.152,37 € per a despeses culturals, destinada a cooperació cultural i noves tecnologies.
– 900,00 € per a despeses de camins, destinada en actuacions en camins.