Subvencions rebudes 2018

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera una subvenció total de 41.288,37€, la qual està repartida de la següent forma:

– Despeses corrents obligatòries (13.500,00 €)
a) Arranjaments en via pública 4.000,00 €
b) Enllumenat públic 9.500,00 €

– Despeses d’inversió (29.025,00 €)
a) Enllumenat públic quadre SAU2 3.150,00 €
b) Adquisició vehicle elèctric 4.035,00 €
c) Canvi enllumenat públic per leds 12.100,00 €

– Despeses Culturals (8.503,37 €)
a) Arranjament marges i camins municipals 900,00 €
b) Noves tecnologies 935,37 €
c) Cooperació cultural 6.668,00 €

Fira de la Poma

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera una subvenció de 1.000,00 € per l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, any 2018 (Fira de la Poma)

Campanya "Del Pla a l'Acció" Línia 3

La Diputació de Girona, dins la convocatòria de la campanya “Del Pla a l’Acció”, 2018-2019, ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera una subvenció de 15.000,00 €, destinada a la renovació del vehicle municipal per un vehicle elèctric.

Campanya "Del Pla a l'Acció" Línia 1

La Diputació de Girona, dins la convocatòria de la campanya “Del Pla a l’Acció”, 2018-2019, ha concedit a l’Ajuntament de L’Armentera una subvenció de 1.386,00 €, destinats al Servei de comptabilitat i gestió energètica i Informe de seguiment del PAES.