Personal

Plantilla de personal

Relació llocs de treball

Selecció de personal

Places convocades

Convocatòria per a la provisió de les places següents:

Operari d’Oficis Diversos

 • Certificat de la convocatòria
 • Bases i Temari
 • Anunci aprovació de la llista de candidats admesos i exclosos
 • Anunci de la valoració de les proves i dels mèrits

Arquitecte Tècnic

 • Certificat de la convocatòria
 • Bases i Temari
 • Anunci aprovació de la llista de candidats admesos i exclosos
 • Anunci aprovació definitiva de la llista de candidats admesos i exclosos

Convocatòria per a establir una borsa de treball:

Auxiliars Administratius per cobrir necessitats temporals de personal

 • Certificat de la convocatòria
 • Bases Reguladores del procés selectiu
 • Anunci aprovació de la llista de candidats admesos i exclosos
 • Anunci aprovació definitiva de la llista de candidats admesos i exclosos
 • Anunci realització de les proves del concurs-oposició per a la constitució d’una borsa de treball d’auxiliars administratius.