Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des de l’Armentera fins a:

Població

L’Escala

Figueres

Girona

Barcelona

Distància

9,9 Km

19,3 Km

38,3 Km

137,9 Km