El riu fluvià

El municipi de l’Armentera està situat a la plana al·luvial de la desembocadura del Fluvià.