El molí de l’Armentera

És un edifici del s. XVIII, notablement ben conservat. A l’interior hi resten bona part dels elements antics del molí; es poden veure les entrades i sortides de l’aigua, d’arcs de mig punt, també en bon estat.