+
29 novembre 2017
La Diputació de Girona, dins la convocatòria de les subvencions als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Giron
20 octubre 2017
La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de L'Armentera una subvenció per import de 900,00€ destinada a la Línia 1 de suport a
20 setembre 2017
La Diputació de Girona, dins la convocatòria de subvencions als ajuntaments de les comarques gironines de fins a 30.000 habitants per fina
18 agost 2017
condol
El poble de L'Armentera vol mostrar la seva repulsa més contundent per l'atropellament massiu produït ahir dijous 17 d'agost a la tarda a
27 gener 2016
A l'apartat de Coneix / Història/ Recull documental (922 - 1800) hi trobareu el treball realitzat per Bel Sabadí i Antoni Cobos
23 octubre 2017
La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de L'Armentera una subvenció total de 34.147,00€, destinada una part a Despeses corren
20 octubre 2017
La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de L'Armentera una subvenció exlosa de concurrència pública per import de 29.989,00
19 setembre 2017
La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de L'Armentera una subvenció per import de 8.000,00€ destinada a la Millora dels vesti
18 abril 2017
baners_prevencio_incendis_170x115
El CILMA, amb el suport tècnic de la Diputació de Girona, ha elaborat dos vídeos explicatius de les mesures de prevenció d’incendis i
20 abril 2015
ACTIVACIÓ OFICINA VIRTUAL Us comuniquem, que recentment hem activat la nostra oficina virtual online; La principal final